.... იხილეთ ვრცლად >>>
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები

ვინ ვართ ჩვენ?

www.kargiskola.ge წარმოადგენს პორტალს, სადაც თავმოყრილია დაწყებითი 1-6 კლასების კითხვისა და მათემატიკის მრავალფეროვანი / ინოვაციური საგანმანათლებლო სწავლებისა და სასწავლო მეთოდური ინტერაქტიური რესურსები. პორტალის მეშვეობით დაწყებითი კლასების მასწავლებელს შეუძლია ელექტრონული e-კურსების გავლა, გაკვეთილის გეგმის ჩამოტვირთვა, საბავშვო წიგნებისა და თამაშების გამოყენება ჯგუფური, ინდივიდუალური თუ საკლასო მუშაობისთვის (რესურსები მასწავლებლებისთვის). ასევე, საკლასო შეფასების სივრცეში, მასწავლებელს შეუძლია გაეცნოს განმავითარებელი შეფასების მრავალ ტექნოლოგიას, პრაქტიკას და დიაგნოსტიკური შეფასების -ის მეშვეობით დაგეგმოს, ჩაატაროს დიაგნოსტიკური ტესტრირება და გაანალიზოს შედეგები. ვისთვის არის ეს? www.kargiskola.ge-ს რესურსების პორტალი განკუთვნილია დაწყებითი კლასების ქართული ენის, ქართული, როგორც მეორე ენის და მათემატიკის მასწავლებლებისთვის და სკოლის დირექტორებისთვის.(რესურსები დირექტორისთვის). პორტალი 2017 წლიდან ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის

ვრცლად