ვებინარები
ინფორმაცია თარიღი სტატუსი ჩართვა
ვებინარების დანიშნულება
ავტორი: პაატა პაპავა
28 თებ, 2017 - 16:00
დასრულებული
მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლება (მათემატიკა)
ავტორი: გია ნოზაძე
06 მარ, 2017 - 16:00
დასრულებული
ბიზნესის უნარ-ჩვევები დაწყებით განათლებაში / პროგრამის შესახებ
ავტორი: ნიკოლოზ ჩაჩხიანი
21 მარ, 2017 - 16:00
დასრულებული
საგნობრივი კომპეტენციების დადასტურების კურსის ფარგლებში გავლილ სესიებთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვა
ავტორი: მაია მღებრიშვილი
23 მარ, 2017 - 16:00
დასრულებული
გაკვეთილის დაგეგმვა / გეგმის დანიშნულება, მისი შეფასების კრიტერიუმები, ხარვეზები გაკვეთილის დაგეგმვაში და პროექტის რეკომენდაციები
ავტორი: გია ნოზაძე
10 აპრ, 2017 - 16:00
დასრულებული
ანალიტიკური ნაშრომების შეფასება კრიტერიუმების მიხედვით
ავტორი: მაია მღებრიშვილი
24 აპრ, 2017 - 16:00
დასრულებული
G-PriEd-ის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა (სკრინინგული და ფოკუსირებული ტესტირებები, ჯგუფური მუშაობა და პრეზენტაციები დიფერენცირებული სწავლების პირობებში, კონსტრუქტივისტული გაკვეთილების ფაზები, აქტივობების დაგეგმვა და წარმართვა მათემატიკის გაკვეთილებზე....
ავტორი: გია ნოზაძე
18 მაი, 2017 - 16:00
დასრულებული
G-PriEd-ის პროექტის ფარგლებში მისაღები კრედიტქულების შესახებ
ავტორი: ქეთევან ჩაჩხიანი
02 ივნ, 2017 - 17:00
დასრულებული
G-PriEd-ის აქტივობებში მონაწილეობისა და შესაბამისი კრედიტ-ქულების შესახებ
ავტორი: პაატა პაპავა
07 ივნ, 2017 - 16:30
დასრულებული
მოსწავლის შეფასება
ავტორი: გია ნოზაძე
08 ივნ, 2017 - 16:00
დასრულებული
კრედიტქულები G-PriEd-ის მონაწილეებისათვის: სიახლეები
ავტორი: ქეთევან ჩაჩხიანი
15 ივნ, 2017 - 16:30
დასრულებული