ფორუმი
თქვენ იმყოფებით გვერდზე : მოსწავლის წიგნები და გაზეთები

G-PriEd-ის საკითხავი წიგნები კითხვისა და წერის სწავლების მთავარი რესურსია. განსაზღვრული და მითითებულია თითოეული წიგნის სირთულის დონე შინაარსობრივი, ენობრივი და გრაფიკული პარამეტრების გათვალისწინებით. ტექსტები ჟანრობრივად მრავალფეროვანია. მათი გამოყენება სხვადასხვა მიზნითაა შესაძლებელი წყვილებსა და ჯგუფებში მუშაობის, დამოუკიდებელი კითხვის, სასწავლო პროექტების განხორციელების დროს.

     მნიშვნელოვანია, რომ შერჩეული წიგნები შეესაბამებოდეს მოსწავლის კითხვის დონეს, არ იწვევდეს ფრუსტრაციას და კითხვის მოტივაციის დაკარგვას.

იმისათვის , რომ აღნიშნული წიგნები დაათვალიეროთ ორ გვერდიანი ფორმატით (წიგნის ფორმატი) აუცილებელია , რომ გადმოტვირთოთ (იხილეთ სურათი #1) პორტალიდან არჩეული წიგნი და შემდეგ გახსნათ Adobe Reader -ის მეშეობით, ხოლო შემდეგ აღნიშნულ პროგრამაში მიუთითოთ წითელი ისრებით ნაჩვენები პარამეტრები(იხილეთ სურათი #2)

სურათი # 1სურთი # 2

მოსწავლის წიგნები. ქართული (მშობლიური) ენა.
I კლასის წიგნები
II კლასის წიგნები
III კლასის წიგნები
IV კლასის წიგნები
V კლასის წიგნები
VI კლასის წიგნები

მოსწავლის წიგნები. ქართული როგორც მეორე ენა.
I დონის წიგნები
II დონის წიგნები
III დონის წიგნები
IV დონის წიგნები
V დონის წიგნები

მოსწავლის გაზეთები
საბავშვო გაზეთი ” კითხვის დრო “ III - IV კლასი საბავშვო გაზეთი ” კითხვის დრო “ V - VI კლასი