ფორუმი
ქართული , როგორც მეორე ენა. 3დონის წიგნები

დასახელება
ავტორი
დონე
სირთულე
ჟანრი
დათა და მურა
ნონა მიქელაძე
3
III კლასი 3.1
მხატვრული
გამყიდველი ყვავი
ნონა მიქელაძე
3
III კლასი 3.2
მხატვრული
კუ, კურდღელი და მელა
ნონა მიქელაძე
3
III კლასი 3.3
მხატვრული
ლუსინეს რვაფეხა
გიორგი ჭაუჭიძე
3
III კლასი 3.1
მხატვრული
პატარა მშენებლები
გიორგი ჭაუჭიძე
3
III კლასი 3.2
მხატვრული
სოკოზე
ნონა მიქელაძე
3
III კლასი 3.3
მხატვრული
სონა და ფუტკრები
ნონა არევაძე-კოტორაშვილი
3
III კლასი 3.1
მხატვრული
ვაშლატამა
ნონა მიქელაძე
3
III კლასი 3.2
მხატვრული