ფორუმი
ქართული , როგორც მეორე ენა. 5დონის წიგნები

დასახელება
ავტორი
დონე
სირთულე
ჟანრი
ჩიტების ორკესტრი
ნონა მიქელაძე
5
V კლასი 5.1
მხატვრული
ღილების ყუთი
ნონა არევაძე-კოტორაშვილი
5
V კლასი 5.2
მხატვრული
ლემჩილ ბაბუა
გიორგი ჭაუჭიძე
5
V კლასი 5.2
მხატვრული
მელიების წიწილა
გიორგი ჭაუჭიძე
5
V კლასი 5.2
მხატვრული
მზე, ღრუბელი და იასამანი
ნონა არევაძე-კოტორაშვილი
5
V კლასი 5.2
მხატვრული
ნათიგი
ნათია მანია
5
V კლასი 5.1
მხატვრული
ინტერვიუ ჭიანჭველასთან
გიორგი ჭაუჭიძე
5
V კლასი 5.1
მხატვრული
ტყუპები
ნათია მანია
5
V კლასი 5.1
მხატვრული
მზის სისტემა ანუ სად ვცხოვრობთ ჩვენ
ნათია მანია
5
V კლასი 5.3
საინფორმაციო