პორტალზე შესვლა
პორტალზე შესასვლელად უნდა გაიაროთ პირველადი "რეგისტრაცია" , იმ შემთხვევაში თუ თქვენ უკვე სარგებლობდით პორტალით, რეგისტრაციის შემდეგ გაიარეთ ავტორიზაცია პირადი ნომრით და თქვენ მოხვდებით უკვე არსებულ პირად კაბინეტში.
იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ გისრგებლიათ პორტალით უნდა გაიაროთ "რეგისტრაცია" , შემდეგ გაიარეთ ავტორიზაცია პირადი ნომრით და პორტალზე შეიქმნება თქვენი პირადი კაბინეტი.რეგისტრაცია