ფორუმი
თქვენ იმყოფებით გვერდზე : მიმდინარე სიახლეები
2016-03-15 / მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ფასილიტატორებთან შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერები

ნაწილი 1

მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ფასილიტატორებთან შეხვედრა

"დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენება"

ნაწილი 2

მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ფასილიტატორებთან შეხვედრა

"კონსტრუქტივისტულ- დიფერენცირებული და სამფაზიანი სწავლება "

ნაწილი 3

მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ფასილიტატორებთან შეხვედრა

"საკლასო დაკვირვება. სასწავლო რესურსების გამოყენება"