ფორუმი
თქვენ იმყოფებით გვერდზე : მშობელთა ჩართულობის ბარათები

მშობელთა ჩართულობის სივრცეში თავმოყრილია სხვადასხვა სასწავლო მასალა და რესურსი,
რომელთა მიზანია დაწყებითი კლასების I-VI კლასებში ქართული ენისა და მათემატიკის სწავლა-სწავლებაში ინოვაციების ხელშეწყობა.აქტივობების ბარათების კრებული მშობლებისთვის
აქტივობების ბარათბი განკუთვნილია მშობლებისთვის. კრებული კითხვისა და მათემატიკის უნარების განმავითარებელ აქტივობებს შეიცავს. მასში მოცემული სახალისო დავალებები საშუალებას მისცემს მშობელს დაეხმაროს შვილს მეტყველების, კითხვისა და წერის, არითმეტიკული მოქმედებების შესრულებისა და მათემატიკური ამოცანების ამოხსნის უნარების განვითარებაში; აუმაღლოს ბავშვს მოტივაცია, რაც ნებისმიერ საგანში აკადემიური მიღწევის მნიშვნელოვანი საფუძველია.

კრებულში წარმოდგენილი აქტივობების უმრავლესობა მარტივი დავალების ინსტრუქციაა, დანარჩენს კი ზოგადი რეკომენდაციის სახე აქვს. მათი გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა გარემოში - სამზარეულოში, მაღაზიაში, ქუჩაში სეირნობისას, ტელევიზორის ცქერისა თუ თამაშის დროს.
I და II კლასი III და IV კლასი V და VI კლასი
I და II კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები - ქართულ ენაზე
III და IV კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები - ქართულ ენაზე
V და VI კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები - ქართულ ენაზე
I და II კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები - რუსულ ენაზე
III და IV კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები - რუსულ ენაზე
V და VI კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები - რუსულ ენაზე
I და II კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები - აზერბაიჯანულ ენაზე
III და IV კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები- აზერბაიჯანულ ენაზე
V და VI კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები- აზერბაიჯანულ ენაზე
I და II კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები- სომხური ენაზე
III და IV კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები- სომხური ენაზე
V და VI კლასის მოსწავლეთა მშობლებისთვის აქტივობის ბარათები- სომხური ენაზე


რეკომენდაციები მშობლებს
რეკომენდაცია N1
კითხვა

ამ ფაილში მოცემული რეკომენდაციები დაეხმარება მშობელს შეაყვაროს ბავშვს კითხვა.


- როგორ წავახალისოთ ბავშვი კითხვაში
რეკომენდაცია N2
მათემატიკა

ამ ფაილში მოცემული რეკომენდაციები დაეხმარება მშობელს ხელი შეუწყოს ბავშვის მათემატიკური აზროვნების განვითარებას.


- როგორ შეუწყოთ ხელი მათემატიკური აზროვნების განვითარებაში
რეკომენდაცია N3
კითხვა და მათემატიკა

ამ ფაილში მოცემული რეკომენდაციები დაეხმარება მშობელს შეაყვაროს ბავშვს კითხვა და ხელი შეუწყოს მისი მათემატიკური აზროვნების განვითარებას. ფაილის ფორმატი იძლევა წიგნად გადაკეცვის შესაძლებლობას.


- როგორ შევაყვაროთ შვილს კითხვა და მათემატიკა
რეკომენდაცია N4
----

---.


- --
ვიდეო რეკომენდაციები
2015 წელს საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი ჩაერთო ტელეკომპანია „მაესტროს“ პროექტში „1 წუთი მაესტროზე“, რომლის ფარგლებში G-PriEd-ის წარმომადგენლებსა და მშობლებს მიეცათ შესაძლებლობა საინტერესო რეკომენდაციები მიეწოდებინათ საზოგადოებისთვის.

კლიპებში განსაკუთრებული ყურადღება ბავშვის განათლების პროცესში მშობელთა ჩართულობის მნიშვნელობაზეა გამახვილებული.
გია ნოზაძე
საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის მათემატიკის მიმართულების განვითარების დირექტორი
პაატა პაპავა
საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის კითხვის მიმართულების განვითარების დირექტორი
ქეთი ჩაჩხიანი
საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დირექტორი
თათა ჭანტურია
საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის კითხვის ტრენერი
მაკა მახარობლიძე
საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის კითხვის ტრენერი
ანი ბედენაშვილი
მასწავლებელი
ნინო მირველაშვილი
მშობელი
თამარ ბერულაშვილი
მასწავლებელი
მზია გელაშვილი
სკოლის დირექტორი
ნინო დეკანოიძე
პედაგოგი