ფორუმი
თქვენ იმყოფებით გვერდზე : მშობელთა ჩართულობა

მშობელთა ჩართულობის სივრცეში თავმოყრილია სხვადასხვა სასწავლო მასალა და რესურსი,
რომელთა მიზანია დაწყებითი კლასების I-VI კლასებში ქართული ენისა და მათემატიკის სწავლა-სწავლებაში ინოვაციების ხელშეწყობა.
აღნიშნული ბლოკი მოიცავს შემდეგ განყოფილებებს:

  • რესურსი მშობლებისთვის
  • რესურსი სკოლებისთვის