... იხილეთ ვრცლად >>>
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები

თქვენ იმყოფებით გვერდზე : რესურსები დირექტორებისთვის

დირექტორის რესურსების სივრცეში წარმოდგენილია მასალები, რომლებიც დაეხმარება სკოლის ხელმძღვანელებს სასწავლო პროცესის მართვასა და სწავლება-სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაში. დირექტორებს შეუძლიათ იხილონ როგორც ვიდეო რესურსები სკოლის ეფექტური ხელმძღვანელობისა და საკლასო დაკვირვების შესახებ, ასევე გზამკვლევები სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა შეფასებისა და პროფესიული განვითარების.


მასწავლებლის შეფასების რუბრიკა