... იხილეთ ვრცლად >>>
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები

თქვენ იმყოფებით გვერდზე : რესურსები დირექტორებისთვის

დირექტორის რესურსების სივრცეში წარმოდგენილია მასალები, რომლებიც დაეხმარება სკოლის ხელმძღვანელებს სასწავლო პროცესის მართვასა და სწავლება-სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაში. დირექტორებს შეუძლიათ იხილონ როგორც ვიდეო რესურსები სკოლის ეფექტური ხელმძღვანელობისა და საკლასო დაკვირვების შესახებ, ასევე გზამკვლევები სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა შეფასებისა და პროფესიული განვითარების.სკოლის ეფექტური ხელმძღვანელობა

საკლასო დაკვირვება და კონსტრუქციული უკუკავშირი