ფორუმი
თქვენ იმყოფებით გვერდზე : რესურსები დირექტორებისთვის

დირექტორის რესურსების სივრცეში წარმოდგენილი მასალები დაეხმარება სკოლის ხელმძღვანელებს სასწავლო პროცესის მართვასა და სწავლება-სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაში. დირექტორებს შეუძლიათ იხილონ ვიდეორესურსები სკოლის ეფექტური ხელმძღვანელობისა და საკლასო დაკვირვების შესახებ, გაეცნონ სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა შეფასებისა და პროფესიული განვითარების გზამკვლევებს:

  • ვიდეორესურსები სკოლის დირექტორებისთვის
  • სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა შეფასება: გზამკვლევი სკოლის დირექტორებისთვის
  • მასწავლებლის შეფასების რუბრიკა
  • გაკვეთილზე დაკვირვების ფორმები
  • პრეზენტაციები დირექტორებისთვის