როგორ მოვახერხოთ ის, რომ ბავშვებმა არ შეწყვიტონ კითხვა და სწავლა ზაფხულის განმავლობაში და დანაკარგის გარეშე, სათანადო მზაობით შეუდგნენ მომდევნო სასწავლო წელს?... იხილეთ ვრცლად >>>
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები

2016-03-15 / მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ფასილიტატორებთან შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერები

ნაწილი 1

მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ფასილიტატორებთან შეხვედრა

"დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენება"

ნაწილი 2

მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ფასილიტატორებთან შეხვედრა

"კონსტრუქტივისტულ- დიფერენცირებული და სამფაზიანი სწავლება "

ნაწილი 3

მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ფასილიტატორებთან შეხვედრა

"საკლასო დაკვირვება. სასწავლო რესურსების გამოყენება"