... იხილეთ ვრცლად >>>
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები
აუდიოვერსია

სრული ვარიანტი (ვოკალითა და ინსტრუმენტული ფონით)


კარაოკე (მხოლოდ ინსტრუმენტული ნაწილი, ვოკალის გარეშე)

ვიდეოკლიპი

ვიდეოკლიპი (სუბტიტრების გარეშე)
ვიდეოკლიპი სუბტიტრებით
კარაოკე (ვიდეოკლიპი სუბტიტრებით, ვოკალის გარეშე)
კარაოკე (მხოლოდ სუბტიტრები)

მასწავლებლის გზამკვლევი