ფორუმი
თქვენ იმყოფებით გვერდზე : რესურსები მასწავლებლებისთვის > ბარათები
პლაკატები
ბარათები
წიგნები
ინტრო ტექსტი
კითხვის და წერის აქტივობის ბარათები ქართულენოვანი და არა ქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის
I და II კლასი III და IV კლასი V და VI კლასი
I და II კალსის აქტივობის ბარათები ქართული
III და IV კალსის აქტივობის ბარათები ქართული
V და VI კლასი აქტივობის ბარათები ქართული
I და II კალსის აქტივობის ბარათები ქართული მეორე ენა
III და IV კალსის აქტივობის ბარათები ქართული მეორე ენა
V და VI კლასი აქტივობის ბარათები ქართული მეორე ენა


მათემატიკის ბარათები
I კლასი II კლასი III კლასი IV კლასი V კლასი VI კლასი
I კლასი ქართული
II კლასი ქართული
III კლასი ქართული
IV კლასი ქართული
V კლასი ქართული
VI კლასი ქართული
I კლასი რუსული
II კლასი რუსული
III კლასი რუსული
IV კლასი რუსული
V კლასი რუსული
VI კლასი რუსული
I კლასი აზერბაიჯანული
II კლასი აზერბაიჯანული
III კლასი აზერბაიჯანული
IV კლასი აზერბაიჯანული
V კლასი აზერბაიჯანული
VI კლასი აზერბაიჯანული
I კლასი სომხური
II კლასი სომხური
III კლასი სომხური
IV კლასი სომხური
V კლასი სომხური
VI კლასი სომხური


აქტივობის კრებული მშობლებისთვის
I და II კლასი III და IV კლასი V და VI კლასი
I და II კალსის მშობელთა აქტივობის ბარათები ქართული
III და IV კალსის მშობელთა აქტივობის ბარათები ქართული
V და VI კლასი მშობელთა აქტივობის ბარათები ქართული
II კალსის მშობელთა აქტივობის ბარათები ქართული
III და IV კალსის აქტივობის ბარათები რუსული
V და VI კლასი აქტივობის ბარათები რუსული
I და II კალსის მშობელთა აქტივობის ბარათები რუსული
III და IV კალსის აქტივობის ბარათები აზერბაიჯანული
V და VI კლასი აქტივობის ბარათები აზერბაიჯანული
II კალსის მშობელთა აქტივობის ბარათები რუსული
III და IV კალსის აქტივობის ბარათები სომხური
V და VI კლასი აქტივობის ბარათები სომხური
I და II კალსის მშობელთა აქტივობის ბარათები აზერბაიჯანული
II კალსის მშობელთა აქტივობის ბარათები აზერბაიჯანული
I და II კალსის მშობელთა აქტივობის ბარათები სომხური
II კალსის მშობელთა აქტივობის ბარათები სომხური


ფლეშ ბარათები
ილუსტრაციები სიტყვები
დიდი ილუსტრაციები
დიდი სიტყვები
პატარა ილუსტრაციები
პატარა სიტყვები