... იხილეთ ვრცლად >>>
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები

თქვენ იმყოფებით გვერდზე : რესურსები მასწავლებლებისთვის

მასწავლებლის რესურსების სივრცეში თავმოყრილია სხვადასხვა სასწავლო მასალა და რესურსი, რომელთა მიზანია დაწყებითი კლასების I-VI კლასებში ქართული ენისა და მათემატიკის სწავლა-სწავლებაში ინოვაციების ხელშეწყობა. მოცემულ სივრცეში ასევე მოთავსებულია რესურსები მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების ფასილიტატორებისთვის. აღნიშნული ბლოკი მოიცავს შემდეგ განყოფილებებს:რესურსები მასწავლებლებისთვის

 • რესურსწიგნები მასწავლებლებისთვის
 • მოსწავლის წიგნები
 • სამუშაო ბარათები
 • მოსწავლის გაზეთი
 • გაკვეთილის გეგმები
 • კომპიუტერული თამაშები
 • სამუშაო ფურცლები
 • სადიაგნოსტიკო ტესტები
 • მოსწავლის აუდიოწიგნები
 • კითხვის და მათემატიკის პლაკატები
 • თემატური პოსტერები - ენობრივი უნარების განვითარებისთვის
 • მეთოდური ვიდეოფილმები
 • წიგნის კლუბი
 • სიმღერა კითხვის და წერის სწავლებისთვის
რესურსები მასწავლებლებისთვის

მეცნიერების კლუბი

 • მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბი - მიმოხილვა
 • აქტივობები მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბისთვის
  • როგორ დავიცვათ კვერცხი გატეხისგან
  • გემის შექმნა
  • ნარჩენების ეფექტური მართვა
  • ზოოტროპი - ოპტიკური ილუზია
  • მცენარეების მნიშვნელობა: ფოტოსინთეზი
  • კატის სახლი


მეცნიერების კლუბი